Rotterdams Philharmonisch Orkest

Jubileumeditie Gergiev Festival verplaatst naar september 2021

De 25e editie van het Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg, de thuisstad van Valery Gergiev, wordt verzet naar 16 t/m 19 september 2021 vanwege het corona-virus en de maatregelen die daartegen zijn getroffen. 

Deze beslissing is voor onze bezoekers, alle betrokken musici, de festivalorganisatie en Valery Gergiev zelf een grote teleurstelling. Gezien de momenteel geldende overheidsmaatregelen om het virus te beteugelen en met name het feit dat 1,5 meter afstand tussen musici onderling en tussen het publiek niet uitvoerbaar is, zien wij geen andere optie.

Het Gergiev Festival in 2021
Het jubileumprogramma van 25 jaar Gergiev Festival zal zoveel mogelijk worden overgezet naar september 2021. Dan worden nog steeds de Leningradsymfonie, de Nederlandse première van The Eclipse van Raskatov en het Tweede pianoconcert van Tsjaikovski met Alexandre Kantorow ten gehore gebracht, naast onder meer de première van de muziektheatervoorstelling Nevski Prospekt met Rembrandt Frerichs en Hannes Minnaar, en een late night concert door Rotterdams collectief Bonsai Panda.

Advies Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 2021-2024
We hebben met grote verbazing en teleurstelling kennis genomen van het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aan het Gemeentebestuur om het Gergiev Festival vanaf 2021 niet langer financieel te ondersteunen. In het advies is sprake van een aantal onjuiste aannames. De Raad erkent wél dat zij overtuigd is van de artisitieke kwaliteit, het vakmanschap en de zeggingskracht van het festival.
Het gemak waarmee het volgens de Raad in Nederland en internationaal hoog aangeschreven festival aan de kant wordt gezet is schrijnend en slecht voor Rotterdam. Zonder subsidie van de gemeente Rotterdam kan het Gergiev Festival niet voortbestaan. Deze culturele aderlating voor Rotterdam en Nederland zullen wij trachten te voorkomen.
 
Kaartkopers
Diegenen die hun kaarten voor het Gergiev Festival 2020 reeds in hun bezit hebben, worden separaat geïnformeerd, hun kaarten blijven geldig voor het Gergiev Festival 2021.