Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05-09-2018.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest omgaat met (persoons-)gegevens die we verzamelen in hoedanigheid van (mede‑)verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat bijv. om cookies die worden geplaatst als je onze website gebruikt, gegevens die we nodig hebben om bestellingen van concertkaartjes te kunnen uitvoeren of om onze zakelijke relatie met je te onderhouden.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. En zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wees je ervan bewust dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Doeleinden en grondslagen
Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken op basis van zes, in de wet vastgelegde, grondslagen:

  • jouw toestemming;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • de verwerking is noodzakelijk om jouw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
  • vanwege de uitvoering van een taak van algemeen belang; en
  • vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, naamsbekendheid creëren voor het orkest, communicatie, bedrijfshuishouding, juridische zaken, relatiebeheer en intern beheer.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

  • om te kunnen communiceren met jou, bijvoorbeeld wanneer je ons een email stuurt, voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
  • omdat je een ticket hebt gekocht voor een van onze concerten, vanwege de uitvoering van een overeenkomst met jou;
  • voor reclame- en marketingdoeleinden en relatiebeheer, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven, vanwege onze gerechtvaardigde belangen en waar nodig op grond van jouw toestemming;
  • het analyseren van jouw surfgedrag aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken, waar vereist met jouw toestemming en anders vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Bewaren van gegevens
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren totdat we je vraag hebben afgehandeld. Het kan zijn dat we je in bepaalde situaties naar persoonlijke gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen we zorgen dat de kaartverkoop op de juiste manier verloopt, of je vraag beter beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde lokale servers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een dagelijkse back-up van de gegevens wordt op een externe, beveiligde locatie bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De persoonsgegevens die we registreren voor de verkoop van concertkaartjes worden maximaal 3 concertseizoenen bewaard en daarna geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens kunnen we daarna alleen nog gebruiken voor statistische doeleinden, zonder dat ze op jou als persoon zijn terug te voeren.

Ten behoeve van relatiebeheer van sponsoren, mecenassen, vrienden en van de afdeling Educatie met scholen bewaren we de gegevens zolang als de relatie met hen voortduurt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor statistische doeleinden, zonder dat ze op een persoon zijn terug te voeren.

Foto- en video-opnamen van kinderen

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest behoudt zich het recht voor om tijdens familievoorstellingen en educatieve projecten gemaakte foto’s en opnamen te publiceren ter promotie van zijn educatieve activiteiten. De kinderen zijn hierbij onherkenbaar in beeld. Indien kinderen wel herkenbaar in beeld staan, zullen we uiteraard eerst toestemming vragen aan ouders/verzorgers, bij educatieve projecten via de contactpersoon van de school. Ouders en leerkrachten mogen foto’s maken (mits zonder flits!) en zijn zelf verantwoordelijk om het privacybeleid van de school te volgen voor wat betreft het online publiceren van de zelfgemaakte foto’s. Filmen is niet toegestaan.

Gedeeld kaartverkoopsysteem met de Doelen
Kaarten voor onze concerten kan je online bestellen op onze website, telefonisch via onze klantenservice, of via de ticketoffice van de Doelen. Alle kaartverkoop wordt geregistreerd in het kaartverkoopsysteem van de Doelen. Wij delen namelijk ons kaartverkoopsysteem en de daaraan gekoppelde klantendatabase (Ticketmatic) met de Doelen. Ten eerste om jou, als bezoeker van concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen, beter te kunnen bedienen. Ten tweede vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. De Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn in dat kader gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (artikel 26 AVG). Met de Doelen is afgesproken, en vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden worden gedeeld en, meer specifiek, dat bezoekers van concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest tot het databasedeel van het orkest behoren en bezoekers van Doelenconcerten tot het databasedeel van de Doelen. Bezoekers die beide typen concerten bezoeken behoren tot beide databasedelen. Het is voor beide partijen niet toegestaan om persoonsgegevens van ‘elkaars’ bezoekers te gebruiken om communicatie toe te zenden, op basis van concertbezoeken bij de andere partij. Betrokkenen kunnen zich voor verzoeken met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de gedeelde kaartverkoopsysteem wenden tot zowel de Doelen als het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hun verzoek zal dan worden behandeld door de organisatie die daaraan het best gevolg kan geven. Voor meer informatie over deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en de rol die wij hierin vervullen kun je een email sturen naar: privacy@rpho.nl.

Cookies en remarketing

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat onze website goed werkt en kunnen wij onze content afstemmen op de interesses van onze bezoekers. Wij maken daarbij gebruik tracking cookies voor retargeting-doeleinden en van Google Analytics. Voor informatie hierover verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

Doelen
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen, of als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn.

Derden
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Rechten van betrokkenen
Je hebt als betrokkene het recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kun je ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking en kun je bezwaar maken tegen verwerkingen die zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wanneer je je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens door ons, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Je kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door een mail te sturen aan privacy@rpho.nl.

Ten slotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven
Als je een nieuwsbrief ontvangt van een of meerdere partijen die aan www.rotterdamsphilharmonisch.nl gelieerd zijn, vind je in elke mailing de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen:

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Adres: Postbus 962, 3000 AZ, Rotterdam
Telefoon: 010-2171707
E-mailadres: privacy@rpho.nl

Disclaimer:
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van jou, de bezoeker van deze site. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daarvoor kun je mailen met privacy@rpho.nl. Wanneer je content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat onze website goed werkt en kunnen wij onze content afstemmen op de interesses van onze bezoekers.

Meer informatie over cookies Sluiten