Vriend

 Dankzij de Vrienden klinkt het orkest nóg beter!

Vriend

Al meer dan 80 jaar steunen de Vrienden het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Niet alleen als enthousiaste, trouwe bezoekers, maar ook met concrete, financiële steun.

Het Rotterdams Philharmonisch is een toporkest met een boeiende programmering, mede dankzij uitstekende dirigenten en solisten. Zo’n orkest verdient steun, vindt de Vriendenvereniging. Niet alleen morele steun in de vorm van warm applaus, maar ook financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld voor de aanschaf of langdurige bruikleen van instrumenten. Dankzij de meer dan vierduizend leden is de Vriendenvereniging in staat forse steun te geven aan het orkest. De Vrienden bezitten bijvoorbeeld ruim vijftig kostbare instrumenten die zij gratis aan het orkest ter beschikking stellen.

Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen. Vanaf een bijdrage van € 45 steunt u het orkest al een jaar lang. Mensen met een ruimere beurs kunnen ook overwegen om zich aan te sluiten bij het Maecenasfonds.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Vriendenvereniging, telefoon 010 - 217 17 09 (op maandag, woensdag en donderdag van 9:00-12:00 uur) of via e-mail.

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, for marketing activities and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Click here for our cookie policy.

Cookie settings