Vriend

 Dankzij de Vrienden klinkt het orkest nóg beter!

Vriend

Al meer dan 80 jaar steunen de Vrienden het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Niet alleen als enthousiaste, trouwe bezoekers, maar ook met concrete, financiële steun.

Het Rotterdams Philharmonisch is een toporkest met een boeiende programmering, mede dankzij uitstekende dirigenten en solisten. Zo’n orkest verdient steun, vindt de Vriendenvereniging. Niet alleen morele steun in de vorm van warm applaus, maar ook financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld voor de aanschaf of langdurige bruikleen van instrumenten. Dankzij de meer dan vierduizend leden is de Vriendenvereniging in staat forse steun te geven aan het orkest. De Vrienden bezitten bijvoorbeeld ruim vijftig kostbare instrumenten die zij gratis aan het orkest ter beschikking stellen.

Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen. Vanaf een bijdrage van € 45 steunt u het orkest al een jaar lang. Mensen met een ruimere beurs kunnen ook overwegen om zich aan te sluiten bij het Maecenasfonds.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Vriendenvereniging, telefoon 010 - 217 17 09 (op maandag, woensdag en donderdag van 9:00-12:00 uur) of via e-mail.

Cookies
We make use of cookies. Cookies are small text files which are placed on your computer, tablet or telephone. In this way we ensure that our website works efficiently and that we can adapt our content to the interests of our visitors.
More about cookies