Ga direct naar: Hoofdinhoud
Ga direct naar: Hoofdnavigatie

Governance & ANBI

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is een stichting en weet zich gesteund door het Philharmonisch Fonds. Deze stichting werft private middelen van zowel particulieren als bedrijven ten behoeve van het orkest. Beide stichtingen staan bij de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI’s (Algemene Nut Beogende Instellingen).

Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest 

RSIN

002769268

KVK-nummer

41126499

BTW-nummer

NL 002769268B01

Contactgegevens

Kruisstraat 2 | Postbus 962
3000 AZ Rotterdam

Raad van Toezicht

De heer drs. A.S. Castelein | voorzitter
Mevrouw E.R.D. Meijer | voorzitter audit commissie
De heer ir. J.A.P. Ector

Mevrouw dr. E. van Schoten
De heer drs. S. Tekeste

Statutair bestuurder: de heer G.F. Wiegel

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest ontvangt geen vergoeding. De bezoldiging van de directie voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven te Rotterdam in de meest uitgebreide zin, zulks meer in het bijzonder door de instandhouding van een symfonieorkest, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van uitvoeringen, concerten, presentaties, publieksbegeleiding, educatie en dienstverlening en door alle andere middelen die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, alleen of tezamen met anderen.

Beleidsplan

Onderstaande is een samenvatting van de hoofdlijnen uit het huidige beleidsplan.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt het brede symfonische repertoire in bevlogen uitvoeringen van het hoogste niveau. Daarmee wil het de levens verrijken van mensen waar ook ter wereld, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of culturele achtergrond.

Artistieke kwaliteit en internationale positie
Het is onze missie in al onze activiteiten de allerhoogste kwaliteit te leveren en ons te meten met de beste orkesten in de wereld. De artistieke kwaliteit van het Rotterdams Philharmonisch Orkest wordt geroemd in de nationale en internationale pers. Die kwaliteit is in de eerste plaats te danken aan ons belangrijkste kapitaal: de orkestmusici. Als collectief spelen zij met grote discipline én aanstekelijk plezier. Het orkest heeft een breed klankpalet dat reikt van breekbaar delicaat tot zeer intens, en heeft in de laatste jaren zijn stilistische flexibiliteit verder ontwikkeld van barok tot contemporain repertoire. Daarom werken wij uitsluitend met musici, solisten en dirigenten van wereldniveau. Onze missie gaat over mensen; wij willen mensen raken, in al hun diversiteit, in Rotterdam, Nederland en de wereld. Bevolkingssamenstelling en vrijetijdsgedrag veranderen en wij bewegen mee. Wij kijken met een open vizier naar de wereld om ons heen, onderzoeken wat nodig is en maken eigenzinnige keuzes. 

Educatie en talentontwikkeling
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit de regio groot-Rotterdam een positieve ervaring meegeven met live symfonische muziek. Wij richten ons op de publieksgroep van 4 tot 18 jaar met workshops en voorstellingen in kleine theaters in de wijken en met het volledige symfonieorkest in de Doelen. Dat doen we als partner van de Rotterdamse Muziekcoalitie, bestaande uit Codarts, De Doelen, Music Matters, SKVR, Grounds, KCR, ZangExpress, Watch that sound en Winston’s muziekschool. Daarnaast werken we samen met Museum Boijmans Van Beuningen en het Wereldmuseum. We zoeken steeds weer passende manieren om symfonische muziek een plaats te geven in de wereld van kinderen - die verandert door participatie en nieuwe media - bijvoorbeeld met behulp van virtual reality en games. Op deze manier bereiken we jaarlijks circa 25.000 kinderen.

Met de start van de Rotterdam Philharmonic Academy is een belangrijke wens van het orkest tot uitbreiding van de talentontwikkelingstaak verwezenlijkt. Met steun van Ahold Delhaize is de Academy vlot van start gegaan in 2021: vijf jonge strijkers uit diverse EU-landen zijn na audities aangenomen voor een uitgebreid opleidingsprogramma. Zij mogen diverse projecten van hoog niveau meespelen in het orkest, krijgen veel kamermuziekkansen, en trainingen in bijvoorbeeld het uitvoeren van proefspelen.

Publiek, zichtbaarheid en maatschappelijke verankering
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest bouwt in 2021-2024 verder aan een groter en meer divers publieksbereik. In een tijd waarin aandacht versnippert en vrije tijd onder druk staat, willen wij zoveel mogelijk mensen even uit hun gejaagde leven halen en raken met een authentieke muzikale ervaring. Met verschillende concertformats richtten we ons op meer diverse publieksgroepen. Wij kiezen in 2021-2024 voor een strategie van groei en verbreding van ons publieksbereik, gericht op liefhebbers van internationale klasse én alle inwoners van regio groot-Rotterdam in al hun diversiteit.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is, in de woorden van burgemeester Ahmed Aboutaleb, ‘een orkest dat zowel nationaal als internationaal onderscheidend is en tegelijkertijd stevig geworteld in de stad.’ Wij zijn een van de twee grote symfonieorkesten in Nederland met een internationaal profiel. Dit uit zich in de keuze voor de mensen met wie wij werken en de podia waarop wij spelen. Wij zijn zeer verbonden met de stad Rotterdam en het verzorgingsgebied daaromheen, een regio van circa vier miljoen mensen. Wij werken samen met vele zakelijke, culturele en maatschappelijke partners binnen en buiten het klassieke muziekdomein.

Jaarverslagen

Jaarverslag Rotterdams Philharmonisch Orkest 2023 | Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Jaarverslag Rotterdams Philharmonisch Orkest 2022

Jaarverslag Rotterdams Philharmonisch Orkest 2021

Jaarverslag Rotterdams Philharmonisch Orkest 2020

Jaarverslag Rotterdams Philharmonisch Orkest 2019

Stichting Philharmonisch Fonds

RSIN

009422018

Contactgegevens

Kruisstraat 2 | Postbus 962
3000 AZ Rotterdam

Bestuur

De heer ir. J.A.P. Ector | voorzitter
De heer G.F. Wiegel | secretaris
De heer drs. L.A. Peeters Weem | penningmeester
Mevrouw drs. W. van Hussen
Mevrouw mr. drs. B.J.G. van Spaendonck
De heer F.V. Vervat

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Philharmonisch Fonds ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van gelden ten behoeve van de te Rotterdam gevestigd stichtingen: Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en Stichting Rotterdam Philharmonic Festival en het ter beschikken stellen van gelden aan die stichtingen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Gedurfd, kleurrijk, no nonsense. Het Rotterdams Philharmonisch is een modern orkest met sterke wortels in de traditie van de klassieke muziek. Jaarlijks verzorgt het meer dan honderd concerten voor ruim 150.000 bezoekers – van optredens in de Rotterdamse wijktheaters tot grote buitenlandse tournees. Recensenten zijn het erover eens: dit orkest samen met chef-dirigent Lahav Shani behoort tot de wereldtop. Om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken is financiële steun van sponsors en mecenassen onmisbaar. De structurele tourneesponsoring komt rechtstreeks ten goede aan het orkest, de overige inkomsten uit sponsoring vloeien toe aan het Philharmonisch Fonds, dat jaarlijks een bijdrage verstrekt aan het orkest. Op verzoek van het instrumentenfonds van het orkest kan het fonds ook gelden ter beschikking stellen voor het aanschaffen van hoogwaardige instrumenten.

Het Philharmonisch Fonds tracht zijn doelstelling te realiseren door een businessclub -het Gilde van Bedrijfsbegunstigers- en een mecenaat te onderhouden. Daarnaast gaat het meerjarige sponsor- en partnerschappen aan. Het Philharmonisch Fonds doet meer dan financiële middelen werven, beheren en inzetten. Het vervult ook een spilfunctie richting de gemeente Rotterdam, de grootste subsidieverstrekker van het orkest. En dat niet alleen in onze eigen regio, maar ook waar het ontvangsten en recepties in het buitenland betreft, veelal in samenspraak met het Havenbedrijf en Rotterdam Partners. Zo zorgt het fonds voor nog meer draagvlak voor het orkest en maakte het mogelijk ambities te realiseren.

Jaarverslagen

Jaarverslag Philharmonisch Fonds 2022

Jaarverslag Philharmonisch Fonds 2021

Jaarverslag Philharmonisch Fonds 2020

Jaarverslag Philharmonisch Fonds 2019

Klantenservice
Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang achtergrondinformatie, concerttips en algemeen nieuws.

Nieuwsbrief