Ga direct naar: Hoofdinhoud
Ga direct naar: Hoofdnavigatie

Privacy & cookies

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en aan ons gelieerde stichtingen als de Stichting Rotterdam Philharmonic Festivals omgaan met (persoons-)gegevens die we verzamelen in hoedanigheid van gegevensverwerker. Het gaat bijv. om cookies die worden geplaatst als u onze website gebruikt, gegevens die we nodig hebben om bestellingen van concertkaartjes te kunnen uitvoeren of om onze zakelijke relatie met u te onderhouden.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. En zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Weest u zich ervan bewust dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Doeleinden en grondslagen

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van zes, in de wet vastgelegde, grondslagen:

 • uw toestemming;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
 • vanwege de uitvoering van een taak van algemeen belang; en
 • vanwege onze gerechtvaardigde belangen.
 • Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, naamsbekendheid creëren voor het orkest, communicatie, bedrijfshuishouding, juridische zaken, relatiebeheer en intern beheer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

 • om te kunnen communiceren met u, bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt, voor de uitvoering van een overeenkomst met u of vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • omdat u een ticket hebt gekocht voor een van onze concerten, vanwege de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • voor reclame- en marketingdoeleinden en relatiebeheer, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven, vanwege onze gerechtvaardigde belangen en waar nodig op grond van uw toestemming;
 • het analyseren van uw surfgedrag aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken, waar vereist met uw toestemming en anders vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Bewaren van gegevens

Wanneer uw e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren totdat we uw vraag hebben afgehandeld. Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties naar persoonlijke gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen we zorgen dat de kaartverkoop op de juiste manier verloopt, of uw vraag beter beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde lokale servers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een dagelijkse back-up van de gegevens wordt op een externe, beveiligde locatie bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De persoonsgegevens die we registreren voor de verkoop van concertkaartjes worden maximaal drie concertseizoenen bewaard en daarna geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens kunnen we daarna alleen nog gebruiken voor statistische doeleinden, zonder dat ze op u als persoon zijn terug te voeren.

Ten behoeve van relatiebeheer van sponsors, mecenassen, vrienden en van de afdeling Educatie met scholen bewaren we de gegevens zolang als de relatie met hen voortduurt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor statistische doeleinden, zonder dat ze op een persoon zijn terug te voeren.

Foto- en video-opnamen van kinderen

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest behoudt zich het recht voor om tijdens familievoorstellingen en educatieve projecten gemaakte foto’s en opnamen te publiceren ter promotie van zijn educatieve activiteiten. De kinderen zijn hierbij onherkenbaar in beeld. Indien kinderen wel herkenbaar in beeld staan, zullen we uiteraard eerst toestemming vragen aan ouders/verzorgers, bij educatieve projecten via de contactpersoon van de school. Ouders en leerkrachten mogen foto’s maken (mits zonder flits!) en zijn zelf verantwoordelijk om het privacybeleid van de school te volgen voor wat betreft het online publiceren van de zelfgemaakte foto’s. Filmen is niet toegestaan.

Voor wat betreft opnamen van volwassen verwijzen we naar de Algemene bezoekersvoorwaarden van de Doelen. De Doelen sluit aan bij de Algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD, waar in artikel 4.5 wordt gesteld dat “de concertzaal/het theater zich het recht voorbehoudt van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen”.

Kaartverkoop

Kaarten voor onze concerten kunt u online bestellen via onze website, telefonisch bij onze klantenservice en fysiek aan de kassa van de Doelen. Alle kaartverkoop voor het orkest, ook die aan de kassa van de Doelen, wordt geregistreerd in het kaartverkoopsysteem van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is verwerkingsverantwoordelijk (artikel 26 AVG), de Doelen is verwerker voor de kaarten die de Doelenkassa verkoopt voor het orkest. Met de Doelen is afgesproken en vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden worden gedeeld. Betrokkenen kunnen zich voor verzoeken met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens wenden tot het Rotterdams Philharmonisch Orkest, ook wanneer ze orkestkaarten hebben gekocht aan de kassa van de Doelen. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar: privacy@rpho.nl.

Doelen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming vragen en krijgen, of als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn.

Derden

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Rechten van betrokkenen

U hebt als betrokkene het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kunt u ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking en kunt u bezwaar maken tegen verwerkingen die zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens door ons, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door een mail te sturen aan privacy@rpho.nl.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Profilering en uitschrijven voor mailings

Wij maken gebruik van profilering, dat wil zeggen dat wij klantprofielen maken op basis van de door u bezochte voorstellingen of concerten, zodat wij toekomstige voorstellingen beter op u kunnen afstemmen en u betere tips kunnen sturen die bij u passen. Als u dit niet wilt, kunt u zich uitschrijven via de link onderin de e-mail of door een bericht te sturen naar privacy@rpho.nl.

Adreswijzigingen of meldingen overlijden

Alle adreswijzingen, dus ook van een mailadres, en meldingen van overlijden verzoeken wij u door te geven aan onze klantenservice op het mailadres info@rpho.nl.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Adres: Postbus 962, 3000 AZ, Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 322 53 22
E-mailadres: privacy@rpho.nl

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Op www.rotterdamsphilharmonisch.nl maken we gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgen we inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kunnen we onze content nog beter op hun behoeften afstemmen.

Verder gebruiken we cookies voor retargeting. Hiermee worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw surfgedrag en mogelijke voorkeuren. Als u op onze website ergens interesse in hebt getoond, kunnen we u met deze techniek voor u relevante advertenties en informatie aanbieden op externe websites (inclusief Facebook en Google). We tonen deze op basis van een analyse van uw eerdere klikgedrag op www.rotterdamsphilharmonisch.nl, met behulp van de retargeting cookie. Waar uw toestemming nodig is voor het plaatsen en uitlezen van cookies, zal deze worden gevraagd voordat de cookies worden geplaatst. Die toestemming kunt u altijd weer intrekken door de cookies te verwijderen.

We maken gebruik van Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze kennis gebruiken we om onze website en programmering te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit cookie wordt na maximaal 38 maanden verwijderd, waarna we u opnieuw om toestemming moeten vragen. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies uitzetten en verwijderen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken, kunt u ze uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser (zoek met ‘help’ als u er in het menu niet uit komt). U kunt ze ook automatisch laten verwijderen als u de website verlaat, of uw browser zo instellen dat cookies helemaal niet geplaatst worden. Dit kun u alleen zelf doen, omdat de cookies op uw computer staan. Verwijderen geldt dus ook alleen voor het apparaat en de browser waarop u dat doet. Voor iedere telefoon, tablet of pc moet u het uitschakelen herhalen. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze site het niet of niet helemaal doen.

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media

Pagina’s en informatie binnen onze website kunt u delen via Facebook, Twitter en Pinterest. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft geen invloed op wat Facebook, Twitter en Pinterest doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vindt u in hun privacyverklaringen.

 

Klantenservice
Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang achtergrondinformatie, concerttips en algemeen nieuws.

Nieuwsbrief