Rotterdams Philharmonisch Orkest

Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-01-2019.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en aan ons gelieerde stichtingen als de Stichting Rotterdam Philharmonic Festivals omgaan met (persoons-)gegevens die we verzamelen in hoedanigheid van (mede-)verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat bijv. om cookies die worden geplaatst als u onze website gebruikt, gegevens die we nodig hebben om bestellingen van concertkaartjes te kunnen uitvoeren of om onze zakelijke relatie met u te onderhouden.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. En zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Weest u zich ervan bewust dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Doeleinden en grondslagen
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van zes, in de wet vastgelegde, grondslagen:

  • uw toestemming;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
  • vanwege de uitvoering van een taak van algemeen belang; en
  • vanwege onze gerechtvaardigde belangen.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, naamsbekendheid creëren voor het orkest, communicatie, bedrijfshuishouding, juridische zaken, relatiebeheer en intern beheer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

  • om te kunnen communiceren met u, bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt, voor de uitvoering van een overeenkomst met u of vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
  • omdat u een ticket hebt gekocht voor een van onze concerten, vanwege de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • voor reclame- en marketingdoeleinden en relatiebeheer, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven, vanwege onze gerechtvaardigde belangen en waar nodig op grond van uw toestemming;
  • het analyseren van uw surfgedrag aan de hand van cookies of vergelijkbare technieken, waar vereist met uw toestemming en anders vanwege onze gerechtvaardigde belangen.


Bewaren van gegevens
Wanneer uw e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren totdat we uw vraag hebben afgehandeld. Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties naar persoonlijke gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen we zorgen dat de kaartverkoop op de juiste manier verloopt, of uw vraag beter beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde lokale servers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Een dagelijkse back-up van de gegevens wordt op een externe, beveiligde locatie bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De persoonsgegevens die we registreren voor de verkoop van concertkaartjes worden maximaal drie concertseizoenen bewaard en daarna geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens kunnen we daarna alleen nog gebruiken voor statistische doeleinden, zonder dat ze op u als persoon zijn terug te voeren.

Ten behoeve van relatiebeheer van sponsors, mecenassen, vrienden en van de afdeling Educatie met scholen bewaren we de gegevens zolang als de relatie met hen voortduurt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor statistische doeleinden, zonder dat ze op een persoon zijn terug te voeren.

Foto- en video-opnamen van kinderen
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest behoudt zich het recht voor om tijdens familievoorstellingen en educatieve projecten gemaakte foto’s en opnamen te publiceren ter promotie van zijn educatieve activiteiten. De kinderen zijn hierbij onherkenbaar in beeld. Indien kinderen wel herkenbaar in beeld staan, zullen we uiteraard eerst toestemming vragen aan ouders/verzorgers, bij educatieve projecten via de contactpersoon van de school. Ouders en leerkrachten mogen foto’s maken (mits zonder flits!) en zijn zelf verantwoordelijk om het privacybeleid van de school te volgen voor wat betreft het online publiceren van de zelfgemaakte foto’s. Filmen is niet toegestaan.

Voor wat betreft opnamen van volwassen verwijzen we naar de Algemene bezoekersvoorwaarden van de Doelen. De Doelen sluit aan bij de Algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD, waar in artikel 4.5 wordt gesteld dat “de concertzaal/het theater zich het recht voorbehoudt van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen”.

Gedeeld kaartverkoopsysteem met de Doelen
Kaarten voor onze concerten kunt u online bestellen op onze website, telefonisch via onze klantenservice, of via de ticketoffice van de Doelen. Alle kaartverkoop wordt geregistreerd in het kaartverkoopsysteem van de Doelen. Wij delen namelijk ons kaartverkoopsysteem en de daaraan gekoppelde klantendatabase (Ticketmatic) met de Doelen. Ten eerste om u, als bezoeker van concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen, beter te kunnen bedienen. Ten tweede vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. De Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn in dat kader gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (artikel 26 AVG). Met de Doelen is afgesproken, en vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden worden gedeeld en, meer specifiek, dat bezoekers van concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest tot het databasedeel van het orkest behoren en bezoekers van Doelenconcerten tot het databasedeel van de Doelen. Bezoekers die beide typen concerten bezoeken behoren tot beide databasedelen. Het is voor beide partijen niet toegestaan om persoonsgegevens van ‘elkaars’ bezoekers te gebruiken om communicatie toe te zenden, op basis van concertbezoeken bij de andere partij. Betrokkenen kunnen zich voor verzoeken met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de gedeelde kaartverkoopsysteem wenden tot zowel de Doelen als het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hun verzoek zal dan worden behandeld door de organisatie die daaraan het best gevolg kan geven. Voor meer informatie over deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en de rol die wij hierin vervullen kunt u een email sturen naar: privacy@rpho.nl.

Cookies en remarketing

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat onze website goed werkt en kunnen wij onze content afstemmen op de interesses van onze bezoekers. Wij maken daarbij gebruik tracking cookies voor retargeting-doeleinden en van Google Analytics. Voor informatie hierover verwijzen wij u graag naar ons  Cookiebeleid.

Doelen
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming vragen en krijgen, of als wij hiertoe wettelijk gehouden zijn.

Derden
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Rechten van betrokkenen
U hebt als betrokkene het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kunt u ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking en kunt u bezwaar maken tegen verwerkingen die zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens door ons, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door een mail te sturen aan privacy@rpho.nl.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven
Als u een nieuwsbrief ontvangt van een of meerdere partijen die aan www.rotterdamsphilharmonisch.nl gelieerd zijn, vindt u in elke mailing de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Adres: Postbus 962, 3000 AZ, Rotterdam
Telefoon: 010-2171707
E-mailadres: privacy@rpho.nl

Disclaimer:
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van u, de bezoeker van deze site. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daarvoor kunt u mailen met privacy@rpho.nl. Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, neemt u dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.