Rotterdams Philharmonisch Orkest

Gilde van Bedrijfsbegunstigers

De zakelijke relaties van het Rotterdams Philharmonisch Orkest
vormen met elkaar een prestigieus netwerk van beslissers
uit het bedrijfsleven.

Hiermee zijn onze partners en sponsoren niet alleen
een belangrijke financiële pijler onder ons orkest,
maar voelen wij ons ook op andere vlakken breed
gesteund.

Het Gilde van Bedrijfsbegunstigers bestaat uit een groep van zo’n 50 CEO’s van vooraanstaande bedrijven die het orkest een warm hart toedragen. De jaarlijkse bijdragen maken het mogelijk bijzondere projecten te realiseren die voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest het verschil maken. Niet alleen is het Gilde een belangrijke bron van inkomsten, het vormt ook een cruciaal relatienetwerk rondom het orkest, waarbij verschillende partijen elkaar regelmatig ontmoeten. Met uw lidmaatschap van het Gilde investeert u in de verdere ontwikkeling van het orkest, in jong talent en spraakmakende producties en krijgt u de gelegenheid om het orkest op een unieke manier opnieuw te ontdekken.

Leden Gilde van Bedrijfsbegunstigers 

De volgende personen zijn op persoonlijke titel lid van het Gilde van Bedrijfsbegunstigers: 
De heer S.M.T. Schipper, de heer ir. drs. H.N.J. Smits, mevrouw C. De Ruiter-De Groot.

De overige leden zijn via onderstaande organisaties verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest:

Contact

Heeft u belangstelling voor het gildelidmaatschap of wilt u meer informatie? Wij zijn u graag van dienst.

Uw e-mailadres is niet correct ingevoerd